Πάντα κοντά στους μαθητές μας!Πάντα κοντά στους μαθητές μας!

Η πρωτοφανής κατάσταση που αντιμετωπίζουμε έφερε τα πάνω κάτω και στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Τα φροντιστήρια Σαρσώνη βρέθηκαν μπροστά από τις εξελίξεις. Φροντίσαμε ώστε οι μαθητές μας να μην επηρεαστούν από τις αντίξοες συνθήκες. Η τεχνογνωσία και εμπειρία μας επέτρεψε στους μεγάλους μαθητές μας να συμμετάσχουν κανονικά στις εξετάσεις Lower και Proficiency, και στους μικρούς μας να απολαύσουν το καλοκαίρι τους χωρίς πολύμηνα κουραστικά μαθήματα .

Εμπιστευθείτε και εσείς ένα οργανισμό που απέδειξε την ετοιμότητά του ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, με μια ομάδα είκοσι έμπειρων καθηγητών που εμπράκτως στήριξαν και στηρίζουν τους μαθητές τους.