200 υποτροφίες εως 300 ευρώ!200 υποτροφίες εως 300 ευρώ!

Τα φροντιστήρια Σαρσώνη προσφέρουν υποτροφίες εως 300 ευρώ σε 200 μαθητές για την περίοδο εγγραφών από 1η ως 20 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα παραρτήματά μας!