Τα πτυχία Αγγλικών στην ΕλλάδαΤα πτυχία Αγγλικών στην Ελλάδα

«Πότε θα δώσω εξετάσεις για πτυχίο Αγγλικών;» «Ποιο Lower είναι κατάλληλο για μένα;» «Τί αναγνώριση θα έχει το πτυχίο μου σε Ελλάδα και Εξωτερικό;» Αυτές και άλλες απορίες απασχολούν μαθητές και γονείς κάθε χρόνο. Με το παρακάτω λοιπον άρθρο θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε την πληροφόρηση αυτή που χρειάζεστε για να αποφασίσετε πιο εύκολα για το σωστό πτυχίο για το παιδί σας!

 

Πόσα και ποιά είναι τα πτυχία Αγγλικών στην Ελλάδα;

Τα πτυχία Αγγλικών διακρίνονται ώς προς το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα και ως προς το φορέα που διενεργεί τις εξετάσεις.

 

Το επίπεδο ικανότητας στη γλώσσα έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών» (CEFR), όπου αναγράφονται 6 επίπεδα γνώσης μιας γλώσσας: Α1 και Α2 για μικρή γνώση, Β1 και Β2 για μέτρια ως καλή γνώση (τα πτυχία τύπου Β2 είναι τα επονομαζόμενα Lower), και Γ1 και Γ2 για ανώτερη και άριστη γνώση.

Στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο δραστηριοποιούνται φορείς διενέργειας εξετάσεων όλων των παραπάνω επιπέδων, πανεπιστημιακοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί. Τα προσφερόμενα όμως αυτά πτυχία αξιολογούνται στην Ελλάδα από το Ανώτατο Συμβούλειο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και καταρτίζεται μια (εκτενέστατη) λίστα με τα πτυχία που γίνονται δεκτά από το Ελληνικό Δημόσιο και τους δήμους/κοινότητες της ελληνικής επικράτειας. Η λίστα αυτή του ΑΣΕΠ όμως αποτελεί, λίγο ως πολύ, και οδηγό για τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα.

Ας δούμε όμως κάποια από τα πτυχία που προσφέρονται από διαφορους φορείς και είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα:                        

Διαβάθμιση Ευρώπης

Επίπεδο Γνώσης

Μοριοδότηση ΑΣΕΠ

Φορείς Εξετάσεων

CAMBRIDGE

MICHIGAN

MSU

PeopleCert LanguageCert

Γ2 (Proficiency)

Ανώτατο

70 μόρια

CPE

ECPE

CELP

LanguageCert C2

Γ1 (Advanced)

Ανώτερο

50 μόρια

CAE

-

-

LanguageCert C1

Β2 (Lower)

Καλό

30 μόρια

FCE

ECCE

CELC

LanguageCert B2

Β1

Μέτριο

10 μόρια

PET

-

-

LanguageCert B1

A2

Βασικό

-

KET / Flyers

-

-

LanguageCert A2

A1

Στοιχειώδες

-

Starters / Movers

-

-

LanguageCert A1

 

Η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική για κάποιους από τους (πολλούς) αναγνωρισμένους φορείς στην Ελλάδα. Ίσως όμως αξίζει να αναφέρουμε κάποια περισσότερα στοιχεία για αυτούς.

Το Cambridge ESOL) αποτελεί τμήμα του αγγλικού πανεπιστημίου του Cambridge και διενεργεί εξετάσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα από το 1948. Τα πτυχία του είναι τα πλεον αναγνωρισμένα διεθνώς σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.  Τυγχάνει μεγάλης αναγνωρισιμότητας και στην χώρα μας.

Οι εξετάσεις για τα πτυχία του τμήματος αγγλικής γλώσσας (ELI) του αμερικανικού πανεπιστημίου Michigan (of Ann Arbor) διενεργούνται στην Ελλάδα από το 1994. Είναι ως επί το πλείστον εξετάσεις πολλαπλής επιλογής (o υποψήφιος διαλέγει την σωστή απάντηση ανάμεσα από τρεις ή τέσσερις πιθανές επιλογές), και τυγχάνουν επίσης ευρείας αναγνώρισης στη χώρα μας

Michigan State University (MSU) πτυχία CELC και CELP, όπως φανερώνει και το όνομά τους, είναι εξετάσεις που διενεργούνται από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan, και προσφέρονται για δύο επίπεδα, Lower (CELC) και Proficiency (CELP). Είναι επίσης πολλαπλής επιλογής.

Η LanguageCert είναι ένας φορέας πιστοποίησης ξένων γλωσσών, μέλος του ομίλου PeopleCert, ενός παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της πιστοποίησης, που διεξάγει εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες. Η LanguageCert έχει αναγνωριστεί ως Φορέας Πιστοποίησης από τον Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations Regulation), τον επίσημο και μη-κυβερνητικό φορέα της Βρετανίας για τις πιστοποιήσεις, τις εξετάσεις και τις αξιολογήσεις.

 

Μπορώ να μπω στο Ελληνικό Δημόσιο με το πτυχίο μου;

Τα πτυχία αγγλικών, όπως και τα πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, αναγνωρίζονται ως επιπλέον εργασιακά προσόντα στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και επιβραβεύονται με μοριοδότηση ανάλογη με το επίπεδο της γλωσσομάθειας.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πιστοποιημένης γνώσης Αγγλικών στον εργασιακό τομέα;

Όπως είδαμε παραπάνω, ένα πτυχίο Αγγλικών αποτελεί ισχυρή προσθήκη σε ένα βιογραφικό, είτε για το δημόσιο είτε για τον ιδιωτικό τομέα. Περα από αυτό όμως, ένας εργαζόμενος που ομιλεί άπταιστα μια ξένη γλώσσα αμοίβεται συνήθως καλύτερα και βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση για μια μετέπειτα προαγωγή.

 


Μπορεί ένας μαθητής να δώσει μικρότερα από Lower πτυχία στο φροντιστήριό σας;

Μπορεί, αν και δική μας πεποίθηση είναι οι μαθητές μας να συμμετέχουν σε εξετάσεις που θα τους εξασφαλίσουν πτυχία ισχυρά και αναγνωρισμένα στον εργασιακό τομέα. Το Lower (Β2) είναι το πρώτο πτυχίο που πρέπει να επιδιώξει ένας μαθητής, καθώς η αναγνώρισή του είναι καθολική.

Συχνά διατυπώνεται η ερώτηση «μα δεν πρέπει ένας μαθητής να έχει μια μικρή εμπειρία εξετάσεων προτού επιχειρήσει το πολυπόθητο Lower;». Σε αυτή την περίπτωση προτείνουμε, αν και δεν επιβάλουμε, την εξέταση για πτυχίο τύπου Β1 (μέτρια γνώση) η οποία γίνεται περίπου μια σχολική χρονιά πριν το Lower. Το πτυχίο Β1 αναγνωρίζεται και πιστώνεται από το ΑΣΕΠ με 10 μόρια. Οι μαθητές μας μπορούν επίσης να συμμετάσχουν για μικρότερα πτυχία (Α1 και Α2) με μικρό κόστος συμμετοχής.

 

Ποιά είναι η κατάλληλη στιγμή και ποιό είναι το κατάλληλο πτυχίο για το παιδί μου;

Στο φροντιστήριο μας οι μαθητές αξιολογούνται τακτικά με προσομοιώσεις εξετάσεων (mock tests) βασισμένες σε αυθεντικό υλικό εξετάσεων προηγουμένων ετών. Η βαθμολόγηση των προσομοιώσεων αυτών γίνεται με διαδικασία ανοικτή και κατανοητή, ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τις επιδόσεις τους και τα σημεία που πιθανώς πρέπει να βελτιώσουν. Βάσει των προσομοιώσεων αλλά και της εμπειρίας των υπεύθυνων καθηγητών προτείνουμε πότε ένας μαθητής θα είναι έτοιμος να διαγωνιστεί με επιτυχία.

Πλεον στην Ελλάδα αναγνωριζονται πολλοι τίτλοι γλωσσομάθειας, οι οποίοι όμως διαφέρουν μεταξύ τους και σε πολλά στοιχεία. Κριτήρια επιλογής μπορεί να είναι τα εξεταζόμενα μερη και ο συγκεκριμένος τρόπος εξέτασής τους,  η διάρκεια και η δυσκολία της εξέτασης. Ο υπεύθυνος καθηγητής, με γνώση αυτών των διαφορών καθώς και του προφίλ κάθε μαθητή, μπορεί να σας προτείνει την κατάλληλη επιλογή. Η τελική όμως απόφαση λαμβάνεται από εσάς.

 

Γιατί πρέπει να δώσω δύο πτυχία σε μια εξεταστική; Αν περάσω και τα δύο, θα έχω διπλά μόρια;

Σε μια εξεταστική περίοδο, προτείνουμε συχνά ο μαθητής να επιλέγει δυο εξετάσεις και όχι μια. Ο λόγος είναι απλός: αν και η πιθανότητες επιτυχίας μεγιστοποιούνται με την σωστή και οργανωμένη  μελέτη και εξάσκηση, πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν και αστάθμητοι παράγοντες κατά την ημέρα της εξέτασης όπως αυξημένο άγχος, απροσεξία, ασθένεια ή αργοπορία. Αν την πιο σημαντική ημέρα της χρονιάς ξυπνήσουμε με κρυολόγημα, δεν είναι κρίμα να χαθούν οι κόποι τόσων μηνών εξαιτίας της μη προσελευσής μας;

Με τη βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή ο μαθητής μπορεί να επιλέξει εξετάσεις που απέχουν χρονικά μεταξύ τους από μια εώς τρεις εβδομάδες. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μη προσέλευσης. Επιπλέον, η πρώτη χρονικά εξέταση αποτελεί συνήθως μια πολύτιμη εμπειρία ωστε ο υποψήφιος να συμμετέχει στην δεύτερη με λιγότερο άγχος και απορίες.

Στην ευτυχή περίπτωση που ένας υποψήφιος επιτύχει και στις δύο εξετάσεις ίδιου επιπέδου, αποκτά δυο πτυχία, δεν λαμβάνει όμως και τα διπλάσια μόρια. Π.χ. αν επιτύχω στο Lower του Michigan και στο Lower του Κρατικού Πιστοποιητικού, ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει την «Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας» (30 μόρια). Επίσης, μόρια δεν προσθέτονται ούτε στην περίπτωση ανώτερου πτυχίου. Π.χ. αν μετά το Lower, επιτύχω την επόμενη χρονιά στο Advanced, πλέον μου αναγνωρίζονται 50 μόρια («Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας») και όχι 30+50=70.

 

Γιατί να πάρω Proficiency και να μην σταματήσω στο Lower;

Το Lower (Β2) πιστοποιεί την καλή γνώση της Αγγλικής, ενώ το Advanced (Γ1) την πολύ καλή και το Proficiency (Γ2) την άριστη γνώση της Αγγλικής. Όπως είναι φυσικό, στον σημερινό ανταγωνιστικό εργασιακό τομέα, ένας εργοδότης θα προτιμήσει να προσλάβει ένα εργαζόμενο με άριστη γνώση Αγγλικών, παρά κάποιον που γνωριζει μόνο τα βασικά Αγγλικά του Lower. Κάποτε, η επίδειξη ενός πτυχίου Lower ήταν αρκετή, σήμερα όμως, καθώς η πλειονότητα των νέων στην αγορά κατέχει ήδη αυτή την πιστοποίηση, αυτο που θα κάνει τη διαφορά σε ένα βιογραφικό είναι ένα πτυχίο Advanced ή Proficiency. Η διαφορά στη αξία των πτυχίων αναγνωρίζεται άλλωστε και από το Ελληνικό Δημόσιο, όπου, συμφωνα με το ΑΣΕΠ, το Lower επιβραβεύεται με 30 μόρια σε αιτήσεις πρόσληψης σε υπηρεσίες, υπουργεία, δήμους ή κοινότητες, ενώ το Advanced με 50 μόρια και τέλος το Proficiency με 70 μόρια.

 

 

Πήρα το Lower, γιατί να συνεχίσω τώρα για Proficiency και να μην το αφήσω για αργότερα, ίσως μετά το Λύκειο;

Ένα πτυχίο τύπου Advanced και Proficiency είναι ένα πολύ ισχυρότερο εφόδιο από το Lower, όπως είδαμε παραπάνω. Για τους λόγους αυτόυς επιβάλεται ένας νέος να προσπαθήσει να κατακτήσει αυτούς τους τίτλους οποιαδήποτε στιγμή της εργασιακής του ζωής.

Ωστόσο η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται με σύστημα, όπου η καινούργια γνώση βασίζεται πάνω στην προηγούμενη γνώση, οπότε ικανότητες στην γραμματική ή στην εκθεση κλπ. που έχουμε κατακτήσει σε επίπεδο Lower θα χρειαστούν άμεσα ως τα βασικά δομικά υλικά για την κατάκτηση των επιπλέον και ανώτερων ικανοτήτων που απαιτεί το Advanced και το Proficiency. Αν σταματήσουμε λοιπόν για κάποια χρόνια, είναι φυσικό ότι ένα μέρος από τις ικανότητες αυτές (γραμματικόι κανόνες, λεξιλόγιο, ομιλία), αν δεν τις εξασκούμε, θα αρχίσουμε να τις ξεχνάμε. Φανταστείτε έναν επαγγελματία αθλητή που μένει εκτος δράσης για ένα εξάμηνο. Όταν επιστρέψει θα χρειαστεί σκληρή προπόνηση απλά και μόνο για να επανέλθει στο επίπεδό του, πόσο μάλλον για να γίνει ακόμη καλύτερος.

Ειναι λοιπον αδύνατο να αποκτήσει κάποιος το Proficiency αργότερα στη ζωή του; Σίγουρα όχι. Στο φροντιστήριο μας φοιτούν και ενήλικες, φοιτητές ή επαγγελματίες, οι οποίοι προσεγγίζουν το στόχο τους με αποφασιστικότητα, ωριμότητα και εμπειρία ζωής, στοιχεία που σίγουρα ένα παιδί διαθέτει σε μικρότερο βαθμό. Όμως σε αυτή την ηλικία κανείς πρέπει να βρίσκει το χρόνο να μελετήσει για τα Αγγλικά, ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να ασχολείται με τις φοιτητικές ή εργασιακές ή οικογενειακές του υποχρεώσεις.

 

Πώς μπορώ να ενισχύσω τις γνώσεις μου για ένα πτυχίο πέρα και εξω από την τάξη;

Κάθε μαθητής που θέτει στόχο την επιτυχία σε μια εξέταση πρέπει να διαθέτει αυτοσυγκέντρωση, ψυχραιμία και προσήλωση στο στόχο αυτό. Πρέπει να μελετά με ζήλο, επιμέλεια και οργάνωση στο σπίτι, και να έχει την απαραίτητη προσοχή και συμμετοχή στην τάξη ώστε να αποκομίζει τα μέγιστα οφέλη από τον καθηγητή του και την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές του.

Όμως στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας και της πληροφόρησης, η τάξη δεν είναι η μόνη πηγή άντλησης γνώσεων για τα Αγγλικά! Στην πόλη μας υπάρχουν σημεία πώλησης ξένου τύπου, όπου ο καθένας μας μπορεί να προμηθευτεί αγγλικές εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία της αρεσκείας και του επιπέδου μας. Επιπλέον πολλές γνώσεις μπορούμε να αποκομήσουμε από τραγούδια με αγγλικό στίχο και ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές αγγλικής, αμερικανικής και αυστραλιανής προέλευσης που προβάλονται στην τηλεόραση, ενοικιάζονται σε βίντεοκλαμπ ή δίδονται μαζί με τον εγχώριο καθημερινό ή κυριακάτικο τύπο. Και δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε το διαδίκτυο, που διαθέτει πραγματικά ανεξάντλητο πλούτο γραπτού και οπτικοακουστικού υλικού κατάλληλου για να ενισχύσει τις γνώσεις μας στα Αγγλικά!

 

Έχουν τα πτυχία Αγγλικών ημερομηνία λήξης;

Παραθέτουμε εδώ την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στο ανάλογο ερώτημα για το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας:

«Το ΚΠΓ – όπως και πολλά άλλα πιστοποιητικά στη χώρα μας – έχει απεριόριστη χρονική ισχύ για το δημόσιο τομέα, σύμφωνα, τουλάχιστον, με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στον ιδιωτικό τομέα είναι εξίσου ισχυρό – αν όχι περισσότερο – με άλλα πιστοποιητικά. Μετά την παρέλευση, όμως σημαντικού χρόνου από τη λήψη όλων ανεξαιρέτως των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, είναι λογικό ο ενδιαφερόμενος φορέας π.χ. ένας εργοδότης να επιθυμεί

εκ νέου έλεγχο της γλωσσομάθειας με μια συνέντευξη ή κάποιον άλλο τρόπο, αφού το κάθε πιστοποιητικό πιστοποιεί τη γλωσσομάθεια μια δεδομένη στιγμή, γεγονός που σημαίνει ότι μετά την παρέλευση πολλών ετών κατά τη διάρκεια των οποίων όλοι οι κάτοχοι δεν χρησιμοποιούν συχνά την ξένη γλώσσα στην καθημερινότητά τους να μην έχουν την ίδια ικανότητα χρήσης της.

Αυτό ισχύει για όλα τα ανεξαιρέτως τα πιστοποιητικά που δεν έχουν «ημερομηνία λήξης» όπως και το ΚΠΓ.»

Όλα τα πιστοποιητικά που προτείνουμε στο φροντιστήριό μας έχουν απεριόριστη χρονική ισχύ.

 

Μπορώ να μπώ σε ξένο πανεπιστήμιο με το πτυχίο μου;

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού θέτει τα δικά του κριτήρια για την αποδοχή ή όχι μιας πιστοποίησης αγγλικών. Γενικώς όμως η αποδοχή τους εξαρτάται από το επίπεδο τους (Lower, Advanced ή Proficiency)  και το χρόνο για την απόκτησή του, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Όσο λιγότερος ο χρόνος από τότε που αποκτήθηκε, και όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του πτυχίου, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες να γίνει αποδεκτό από το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Γενικά, πτυχία επιπέδου Lower δεν τυγχάνουν αποδοχής, γιατί το επίπεδο Β2 (βασική ή καλή γνώση) θεωρείται χαμηλό ώστε να ανταπεξέλθει ένας φοιτητής στις υποχρεώσεις ενός αγγλόφωνου πανεπιστημίου. Αντίθετα, κάτοχος Proficiency (άριστη γνώση), ακόμη και αν το πιστοποιητικό του δεν γίνει αποδεκτό (π.χ. λόγω παλαιότητας), λογικά θα έχει ακόμη διατηρήσει αρκετές από τις γλωσσικές δεξιότητες που θα χρειαστούν για να επιτύχει σε όποια προφορική ή γραπτή εξέταση της γλώσσας του ζητηθεί, και έτσι εντέλει να προχωρήσει η εγγραφή του στο πανεπιστήμιο.

 

Αποφάσισα! Και τώρα τι πρέπει να κάνω;

Η διαδικασία εγγραφης και η καταβολή των εξέταστρων γίνεται ένα με δύο μήνες πριν τις εξετάσεις. Θα πρέπει να προσέλθετε στο φροντιστήριο εγκαίρως και να μας δηλώσετε το όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης ακριβώς όπως εμφανίζονται στην ταυτότητα ή διαβατήριο του υποψηφίου. Στη συνέχεια θα φροντίσουμε εμείς για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Προσοχή: Αν δεν υπάρχει ταυτότητα ή διαβατήριο, πρέπει ο υποψήφιος να προμηθευτεί πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία από το δήμο ή κοινότητά του ή από ΚΕΠ, ωστε να γίνει δεκτός στις εξετάσεις.

 

Ελπίζουμε με το αρθρο αυτό να σας κατατοπίσαμε για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα. Αν πάλι όμως έχετε απορίες, είμαστε στη διάθεσή σας!